Algemene aansprakelijkheid

Fys’Optima Delft besteed alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spant Fys’Optima Delft zich in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website.

Ondanks onze zorg en inspanning kan Fys’Optima Delft geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Fys’Optima Delft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige, of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins.

Alle rechten op de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten, de database, of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Fys’Optima Delft.

Fys’Optima Delft behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken. Fys’Optima Delft behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser op uw computer opslaat.

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies. Ook moet de site-eigenaar de gebruiker toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.

Hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken kunt u deze cookies weigeren door dit in uw webbrowser aan te geven.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale platformen zelf. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijst Fys’Optima Delft naar hun privacyverklaring.

Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruikt Fys’Optima Delft om de werking van de website te verbeteren. Fys’Optima Delft anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Fys’Optima Delft heeft hier geen invloed op.

e-Mailberichten

e-Mailberichten die van Fys’Optima Delft uitgaan zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, vraagt Fys’Optima Delft u ons dan op de hoogte te brengen waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

Fys’Optima Delft geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Fys’Optima Delft neemt alle mogelijk maatregelen om de aanwezigheid en verspreiding van virussen/malware/spyware te voorkomen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in het geval dat maatregelen hiertegen onvoldoende effect hebben gehad.

Acquisitie via e-mail wordt niet op prijs gesteld.

E-mailadressen

Fys’Optima Delft bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Fys’Optima Delft worden verstrekt. Fys’Optima Delft gebruikt e-mailadressen waarvoor deze aan ons zijn opgegeven en verder voor servicedoeleinden.

Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken door u af te melden of door contact op te nemen met Fys’Optima Delft. Fys’Optima Delft verstrekt nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier.

Naast het recht op inzage in uw persoonsgegevens kunt u Fys’Optima Delft ook vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties in uw persoonsgegevens aan te brengen, welke Fys’Optima Delft zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Links

Linken naar de website van Fys’Optima Delft of pagina’s op de site van Fys’Optima Delft is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Fys’Optima Delft toestemming verleende waar dat niet het geval is. Fys’Optima Delft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Fys’Optima Delft.

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Het is na toestemming toegestaan om de lead/intro van een pagina/artikel over te nemen met vermelding van de bron en link naar de betreffende pagina naar deze website.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Fys’Optima Delft worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Fys’Optima Delft heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy

Fys’Optima Delft website heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot de verschillende besloten gedeelten van de Fys’Optima Delft website.

Fys’Optima Delft benadrukt hierbij dat inloggegevens en persoonlijke gegevens niet ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten via het contactformulier. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij graag van u.

kwaliteitspartner van

facebookicon

 Logo Fysoptima normal trans
twittericon

Contact (2)

015 25 65 900

info@fysoptimadelft.nl

@fysoptimadelft

@fysoptimadelft

Contact

015 25 65 900

info@fysoptimadelft.nl